ข่าว จปร.31

30-09-63 พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ สป. ปี 2563

เมื่อ 30 ก.ย.63 พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม […]

27-09-63 แสดงความยินดีผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศนายทหารชั้นนายพล 2563

เมื่อ 27 ก.ย.63 พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม/ […]

25-09-63 พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล กองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อ 25 ก.ย.63 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหาร […]

23-09-63 พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล 2563

เมื่อ 23 ก.ย.63 เพื่อนสมาชิก จปร.31 จำนวนหนึ่ง ได้เข้าร […]

23-09-63 งานประชุมเพลิงมารดาของ พลตรี ทรงศักดิ์ ณ เชียงใหม่

เมื่อ 23 ก.ย.63 พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑล […]

17-09-63 งานสวดพระอภิธรรมมารดา พลตรี ยุทธศักดิ์ บุตรพันธ์

เมื่อ 17 ก.ย.63 พลโท พูลศักดิ์ สมบูรณ์ ผู้แทน พลเอก ณัฐ […]