ข่าว จปร.31

12-02-63 พันเอก ชวนิตย์ มั่นคง เข้าทำกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เมื่อ 12 ก.พ.63 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค […]