ข่าว จปร.31

30-05-62 มอบเงินช่วยเหลือ พ.อ.ชวนิตย์

– เมื่อ 30 พ.ค.62 พลโท พัฒนา คุ้มเปลี่ยน พันเอก ธ […]

27-05-62 ร่วมประชุม ตท.2036

– เมื่อ 27 พ.ค.62 พลโท พัฒนา คุ้มเปลี่ยน พลเรือโท […]

26-05-62 มอบเงินช่วยเหลือ พ.ท.เทอดไทย

– เมื่อ 26 พ.ค.62 พลตรี ธีรวุธ สันทัดรบ ผู้แทนปลั […]

25-05-62 มอบเงินช่วยเหลือ พ.อ.บุญชัย

– เมื่อ 25 พ.ค.62 พันเอก ไพโรจน์ โตตามวงศ์ ผู้แทน […]

18-05-62 มทภ.3 เป็นประธานอุปสมบทหมู่

– เมื่อ 18 พ.ค.61 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคท […]

17-05-62 มอบเงินช่วยเหลือ พ.อ.สุรินทร์ชัย

– เมื่อ 17 พ.ค.62 พันเอก ไพโรจน์ โตตามวงศ์ ผู้แทน […]