ข่าว จปร.31

16-06-63 งานสวดพระอภิธรรมนาง ไพบูลย์ หมีทอง มารดาของ พลโท นพดล หมีทอง ณ วัดโสมนัส

เมื่อ 16 มิ.ย.63 พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการท […]

25-05-63 งานพระราชทานเพลิงศพ นาง ถนอม เกิดสมบูรณ์ ณ เมรุวัดวังจิก จ.สุพรรณบุรี

เมื่อ 25 พ.ค.63 พลโท พัฒนา คุ้มเปลี่ยน ผู้แทนปลัดกระทรว […]

12-02-63 พันเอก ชวนิตย์ มั่นคง เข้าทำกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เมื่อ 12 ก.พ.63 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค […]