ข่าว จปร.31

21-04-62 ร่วมประชุมมูลนิธิศิษย์นายร้อยฯ

เมื่อ 21 เม.ย.62 พลโท พัฒนา คุ้มเปลี่ยน ผู้แทนปลัดกระทร […]

19-04-62 งานศพพ่อ พลตรี กิตต์พิพัฒน์ บุณยฤทธิ์

เมื่อ 19 เม.ย.62 พลเอก สมควร ทองนาค ผู้แทนปลัดกระทรวงกล […]

งานศพแม่ พลตรี กฤษณะ วัชรเทศ

เมื่อ 17 เม.ย.62 พลเอก ยุทธ พรหมพงษ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงก […]

เยี่ยม พล.ท.วิทย์ เจริญศิริ

เมื่อ 25 มี.ค.62 พลโท พัฒนา คุ้มเปลี่ยน และ พลตรี วัชริ […]

จัดผู้แทนเยี่ยมบิดา พล.ต.นบปฎลฯ

เมื่อ 15 มี.ค.62 พลเอก ยุทธ พรหมพงษ์ เป็นผู้แทนปลัดกระท […]

ประชุมคณะกก.รุ่นฝ่ายต่างๆ

เมื่อ 15 มี.ค.62 เวลา 14.00 น. พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ […]