ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.31

เรียน เพื่อนๆ จปร.31 ทุกท่าน จากผลการประชุมคณะทำงานเตรี Read more about ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.31[…]