แจ้งบิดาเพื่อนเฒ่าเสียชีวิต

เรียน เพื่อนๆ จปร.31 ทุกท่าน เนื่องด้วยคุณพ่อ นานติ๊บ ช Read more about แจ้งบิดาเพื่อนเฒ่าเสียชีวิต[…]

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผมคิดว่าเพื่อนๆ หลายท่านคงจะมีที่ดินอยู่ไม่มากก็น้อย เพ Read more about ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[…]

การอ่านเพื่อความเป็นทหารมืออาชีพ

ผมได้ยินเรื่อง การอ่านเพื่อความเป็นทหารมืออาชีพมาพอสมคว Read more about การอ่านเพื่อความเป็นทหารมืออาชีพ[…]