2 เมษายน 2018

ภาพกิจกรรม

ประดับยศนายพลรุ่น 20 เมื่อ 2 เม.ย.61