Download หนังสือ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #๙๙พระบรมราโชวาท # แจก โดย กระทรวงวัฒนธรรม

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และ “๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” รวบรวม พระบรมราโชวาท,พระราชดำรัส, พระบรมฉายาลักษณ์หาชมยาก เผยแพร่ให้ประชาชน ได้เรียนรู้พระราชประวัติ,พระราชกรณียกิจ และน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร